Kalite Politikamız

Kalite Politikası

Donanımlı insan kaynağımız ve uygun altyapımız ile proje-müşteri odaklı çalışarak müşteri tatminini beklentilerin üzerinde en yüksek düzeyde tutmayı hedefleriz. Toplam Kalite Yönetimi (TQM) politikasını benimseyen şirketimizde; üretimden yönetime tüm çalışanlarımızın bu ilke ve standartları tecrübe edinmiş katılımıyla, müşterilerimizin öneri ve beklentileri doğrultusunda, en üst ve uygun düzeyde çözümler üretmeye çalışırız.

 

Projelerimizde ulaştığımız noktalar,bizim için sadece mükemmellikte yeni arayışların başlangıcıdır.

 

Teknik Çözüm olarak;yapim2

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi,
  • Takım ruhu içerisinde Kaizen felsefesiyle şirket hedeflerine ulaşılması,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin sürekli geliştirilmesi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi,
  • Sosyal sorumluluk bilincinde hareket edilmesi,
  • Planlanan ve gerçekleşen arasındaki farkı azaltarak sürekli iyileştirilmesi,
  • Çevre, İş Güvenliği ve Ergonomik çalışmayı öncelik kılan bütünleşik bir üretim sisteminin sürdürülebilmesi,

            yönünde faaliyetlerimizi yöneterek, kalite ve müşteri memnuniyeti açısından yalıtım sektöründe öncü bir firma olmayı hedefleriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

Teknik Çözüm, alanında uluslararası faaliyet gösteren ve sektörünün öncü firmalarından biridir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, tüm faaliyetlerde birinci öncelik olarak ele alınmaktadır. Tüm çalışanlarımız; çevreyi, mal ve mülkiyeti koruyacak, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uygun şekilde faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için Sıfır Kaza Politikasıyla geliştirdiğimiz İSG Eğitimlerimizi almaktadır. Şirket çalışanlarının yanı sıra projelerdeki işveren çalışanlarının da teşvikiyle beraber, tüm önleyici tedbirlerin alınması ve olası tehditleri ortadan kaldırarak güvenli bir çalışma ortamı oluşması için işveren ile koordineli adımlar atarız.

Projenin belirlenmesinden, iş teslimine kadar tüm adımlarda önceliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği'dir.montajresmi2

Yönetim ekibimiz, proje için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı hazırlayarak; 

  • Tüm tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici yaklaşım sergilenmesi
  • Sıfır Kaza Politikası doğrultusunda çalışanların bilgilendirilmesi
  • Çalışanların İSG konusunda teşvik ve motive edilmesi
  • Yetkiler dahilinde gerekli önlemlerin alınması
  • Olası tehlikeler için sorumlu kişiler bilgilendirilerek raporlanması

            konularında ortam ve çalışma şartları göz önünde bulundurularak, her bir projeyi ayrı ayrı ele alarak tüm İSG tedbir uygulamalarına aktif katılım gerçekleştirir.

Çevre Politikası

 

Teknik Çözüm; çalışanların çevren bilincini geliştirerek, çevre ve doğal kaynakların verimli kullanımı noktasında sürekli bilgilendirmeyi hedefler. Çevre Yönetim Sistemi kurarak çalıştığı projelerde oluşacak tüm çevre etkilerini belirleme, ortadan kaldırma ve asgariye indirme konusunda çevreye karşı önleyici davranmayı taahhüt eder.

Bu amaçla;montajresmi1

  • İlgili kanun ve yönetmeliklere uyulur.
  • Tüm çalışanlarımız Çevre Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi ve sürekliliğinde görev alır.
  • Doğal kaynaklar verimli kullanılarak, çevreye etki azaltılır.
  • Acil durum riskleri azaltılır.
  • Çalışanlarımızın çevre bilinci artırılır.
  • ISO 14001'in gerekliliklerini yerine getirir ve bu yönde kaynakları sağlar.
  • Kullanılan malzemelere ait uluslararası standartlardaki Malzeme Güvenlik Formları (MSDS) işverenle paylaşarak, uygunluğunu taahhüt eder.

 

Teknik Çözüm; çevre yönetimi felsefesi, sürekli iyileştirici, koruyucu ve düzeltici faaliyetleri ile doğa ve çevreye saygılı bir kültür oluşturarak çalışır.